Proxectos audiovisuais

Proxectos 

audiovisuais

Garantía de vida

Dicionarios de ida e volta

En deuda con todas

Manoliño Nguema, dous mundos que se tocan

Derecho a un techito

Tras la Valla

Camiños de paz, as outras voces de Israel e Palestina

Gritos frente al madjen

De Sanxenso ao Sáhara: Vacacións en paz

Non che doe?

Pequenas doses de supervivencia

100% muller

Palestina sen barreiras

Share This