Proxectos audiovisuais

Proxectos 

audiovisuais

Lar

Si ka badu, ka ta biradu

Garantía de vida

Dicionarios de ida e volta

En deuda con todas

Derecho a un techito

Tras la Valla

Camiños de paz, as outras voces de Israel e Palestina

Gritos frente al madjen

Manoliño Nguema, dous mundos que se tocan

De Sanxenxo ao Sáhara: Vacacións en paz

Non che doe?

Pequenas doses de supervivencia

100% muller

Palestina sen barreiras

Share This