Vídeo Participativo

Vídeo Participativo

Ferramenta: audiovisual

Tempo: Mínimo 25 horas de formación

Sesións: Idealmente 4 horas por sesión

Colectivo meta: grupos excluídos

Se es unha entidade do campo social, un centro educativo, un centro cultural… e queres que deseñemos para ti este tipo de talleres contacta con coordinación@agareso.org para pedir orzamento.

O vídeo participativo é unha ferramenta de empoderamento e reflexión moi eficaz para traballar con colectivos vulnerables, excluídos e invisibilizados. É unha metodoloxía que procura que a través da creación de historias, a gravación e a edición, o colectivo meta analice as súas problemáticas, a súa situación emocional e a súa identidade.

O vídeo participativo é unha metodoloxía de proceso, que require de tempo para a creación de grupo, para a xeración de confianza e para a exposición pública. O produto final son audiovisuais, que se se dan as condicións óptimas serán presentados en público, e unha campaña de comunicación específica protagonizada polo propio colectivo.

Como exemplo de resultados podedes consultar estes tres vídeos nos que traballamos con mulleres xitanas, mocidade migrante e mocidade en risco de exclusión educativa:

Share This