O mundo que queremos 

O mundo que queremos 

Ámbito territorial: Galicia

Datas: de 2013 a 2020

Persoas beneficiarias: Alumnado e profesorado de Secundaria

Parcerías: Centros Educativos

Socios: Solidariedade Internacional de Galicia e ACPP

Principal Financiador: Xunta de Galicia

Orzamentos

2019: 70.000€

2018: 70.000€
2017: 70.000 €
2016: 70.000 €
2015: 91.847 €
2014: 45.459 €
2013: 39.955 €

Visita a web deste proxecto

Cooperación Galega: O Mundo Que Queremos (OMQQ) é un proxecto de Educación para a Cidadanía Global que naceu no ano 2013. Ten por obxectivo promover que o alumnado galego de secundaria sexa consciente da interconexión que existe entre as realidades locais e as dinámicas globais, para fomentar a conciencia crítica e traballar a corresponsabilidade que todas e todos temos na construción da xustiza social.

Este ambicioso obxectivo abórdase ao longo de todo o curso académico a través de seis sesións na aula ( unha ao mes aproximadamente), nas que a través de xogos de rol, radio e vídeo, teatro da oprimida, un encontro con activistas de países onde traballa a Cooperación Galega, e un acto final de visibilización, sensibilización ou denuncia, o alumando reflexiona sobre a desigualdade social e constrúe os seus propios discursos, participando, deste xeito, na transformación da súa realidade.

Debido a este enfoque metodolóxico Agareso, imparte a formación en radio e audiovisual, co obxectivo de que o alumnado reflexione sobre as desigualdades sociais a través da elaboración dos seus propios discursos. E, ademais, facemos actos de incidencia política ao final do proceso, no que o propio alumnado presenta os seus traballos e plantea as súas demandas á comunidade educativa e administracións públicas. Esta iniciativa, enmarcada dentro do Plan Proxecta que financia a Consellería de Educación, tamén inclúe a visita de activistas dos proxectos de cooperación galega aos centros educativos para que poidan contar a súa realidade ao alumnado e accións de teatro da oprimida que promoven a reflexión crítica e a chamada a acción do alumnado sobre a problemática de migracións e xénero.

Share This