Ferramentas de transparencia

Ferramentas de transparencia

A Ferramenta é un sistema da Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) para avaliar obxectivamente a Transparencia e Bo Goberno das ONGD. Agareso incorporou esta análise con obxecto de mellorar o seu funcionamento nesta liña.

O sistema está structurado en dous grandes apartados: “Transparencia” e “Bo Goberno”, que se organizan por varios bloques temáticos con indicadores claros, cuantificables e comúns a todas as entidades.

Os indicadores de transparencia miden o grao no que a nosa organización comparte de forma pública e accesible as súas contas, o seu funcionamento, o seu traballo diario e os procesos internos, decisións e resultados obtidos.

Os indicadores de bo goberno miden o grao de incorporación na organización de ferramentas de control e rendición de contas, se se definen adecuadamente as responsabilidades e mellora contínua das persoas que forman parte da organización e se conta con mecanismos de planificación adecuados.Podes consultar o Informe da Revisión Realizada sobre o Cumprimento da Ferramenta de Indicadores de Transparencia e Bo Goberno da Coordinadora, relativo a Agareso, aquí

 

Convenio e Taboas Salariais

Compensaciones y Beneficios Laborales

Política de Recursos Humanos

Política de Inversión Financiera

Trazabilidad de los fondos finalistas

Plan de Igualdade 22-26

Política de Protección da Infancia (Child Protection Policy, English version)

Política de Dietas

Plan de Voluntariado

Plan de Formación

 

Share This