Obradoiro sobre o sexismo e os roles de xénero

Obradoiro sobre o sexismo e os roles de xénero

Como é a presenza da muller na televisión? Representa a publicidade do mesmo modo aos homes e ás mulleres? E as revistas? Son os medios de comunicación sexistas? Estas e outras preguntas serán respostadas polos asistentes a este obradoiro. A través de diferentes xogos esta actividade busca denunciar o emprego da figura da muller como reclamo, a cosificación do seu corpo e outras actitudes sexistas que son reproducidas a diario polos medios de comunicación.

Share This