Xornadas e Formacións

Xornadas e Formación

Video participativo

Dobraxe e roles de xénero

Contrapublicidade

Stop Motion

Campañas Participativas

Podcast 

Organización de eventos

Desigualdade Global

Convención A Lama

Share This