Xeración Contrainfo

Xeración Contrainfo

Ámbito territorial: Galicia

Data: 2022

Persoas beneficiarias: Alumnado e profesorado de Educación Secundaria, alumnado universitario, xornalistas

Parcerías: Arraianas, Fundación Secreatariado Xitano, Sen Valos, IES IES Fonmiñá, IES do Milladoiro e IES do Urbano Lugrís

Principal entidade financiadora: Xunta de Galicia

Orzamento: 37.430

Xeración Contrainfo é un proxecto de Educación para o Cambio Social impulsado con Agareso co financiamento da Xunta de Galicia, co obxectivo de atallar a raíz do mecanismo que xera os discursos de odio, partindo da necesidade de mellorar a alfabetización mediática do alumnado para evitar que callen os discursos emitidos polos grupos extremistas nas redes sociais e que, como se vén demostrando noutras latitudes, poden levar a nosa adolescencia cara a posicións intolerantes e radicalizadas.

Nesta primeira edición do proxecto, Xeración Contrainfo quere analizar a situación de partida desta problemática no alumnado, do xeito máis obxectivo e científico posible, polo que se lle dará unha grande importancia ao proceso de recollida de información e á súa posterior sistematización. Unha vez analizada a problemática, xeraremos materiais que promovan a empatía cara os colectivos que sofren os discursos de odio e achegarémosllos ao alumnado, xunto con novas capacidades e ferramentas de comunicación, para que se convirtan en protagonistas na loita contra os prexuízos e constrúan o seu propio contradiscurso.

Tras o traballo prioritario co alumnado, o segundo obxectivo deste proxecto, Xeración Contrainfo, é dotar o profesorado presente e futuro dunha metodoloxía testada que lles permita, de forma autónoma, traballar o contradiscurso co alumnado. Tamén se presentarán os resultados e ferramentas do proxecto a xornalistas e a educadoras/es sociais, unha vez concluído todo o proceso.

Share This