Be the change

 Be the change

Ámbito territorial: UE

Data: 2019-2020

Persoas beneficiarias: Persoal técnico e voluntariado de organizacións xuvenís 

Parcerías: Elix (Grecia), Egyesek (Hungría), Concordia UK (Reino Unido), INEX SDA (República Checa), Link (Italia), Proyecto Kieu (España) e Pimenko (Francia), e Universidade de Coventry (UK)

Financiador: Erasmus Plus/ Injuve

Orzamento:

2019: 15.198€

 

 

 

Agareso participa no proxecto “Be the change: conflict as a catalyst for transformation”, a través do programa Erasmus+, dentro da convocatoria dirixida a alianzas estratéxicas entre organizacións europeas. Este proxecto está coordinado por Solidarité Jeunesses (Francia), unha asociación coa que xa temos traballado previamente, e ten como obxectivo a posta en común de ferramentas para a resolución de conflitos. En Be the Change traballamos con outras 7 organizacións de Grecia (Elix), Hungría (Egyesek), Reino Unido (Concordia UK), República Checa (INEX SDA), Italia (Link), España (Proyecto Kieu) e Francia (Pimenko), máis a Universidade de Coventry (UK); ao longo de dous anos, compartiremos metodoloxías que combinen a educación formal, a non formal e as artes (teatro e audiovisual) para afrontar as situacións de conflito que poidan xurdir no noso traballo diario con colectivos de xente nova, voluntariado, comunidades culturais, etc…

As reunións de xestión e os encontros formativos celebráronse durante o ano 2019; ao longo do 2020, traballaremos na elaboración dun MOOC (Massive Open Online Course) que inclúa as actividades desenvolvidas durante as formacións presenciais nun formato e-learning, que permita ampliar o impacto do proxecto achegando os seus resultados a moita máis xente a través da rede. Este MOOC será elaborado ao longo dun laboratorio de creación no que participarán persoas das organizacións citadas que asistiran ás formacións presenciais, así como persoal técnico implicado no proxecto e especialistas en e-learning.

.

Share This