Cooperación na República Dominicana

Cooperación na República Dominicana

  Ámbito territorial: República Dominicana

Datas: 2022-2021

Persoas beneficiarias: Mozas e mozas en risco de exclusión y mulleres

Parcerias: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC)

Socio: Asamblea de Cooperación pola Paz

Financiador principal: Xunta de Galicia

Orzamento: 262.803,07€

 

Agareso leva traballando en República Dominicana desde o 2017 da man da súa socia Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) e da contraparte Instituto de Acción Comunitaria (IDACOM). Este consorcio recibiu financiamento de forma continuada da convocatoria de Cooperación Galega para traballar coa poboación bateyana de San Pedro Macorís e coa poboación dos barrios de San Cristóbal.

O traballo de Agareso nestes proxectos de cooperación céntrase en dotación de equipamento e capacidades de comunicación para o cambio social a mozos e mulleres para que poidan defender os seus dereitos, no empoderamiento dos grupos excluídos a través de procesos de comunicación participativa, en traballo estratéxico co movemento feminista dominicano e na creación de produtos específicos de incidencia política.

 

Este 2022, foi aprobado o sexto proxecto que levamos a cabo no país caribeño

Mellora dos mecanismos locais e nacionais dirixidos á atención integral e promoción dos DDHH e dereitos das mulleres, nos municipios de San Cristóbal e Haina, Provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Fase II.

Custo: 262.803,07€. Contraparte: IDACOM

Os obxectivos do proxecto son:

Fortalecer as capacidades comunitarias para a prevención e protección ante a VBG. Na intervención anterior constituíronse Redes de Defensoría polos DDHH das mulleres, que se constituíron como unha referencia en ambos os municipios. Nesta nova fase vanse a fortalecer para unha maior especialización á atención e prevención da violencia baseada en xénero (VBG). O proxecto ademais acompañaraas no seu traballo, garantindo a derivación de casos identificados a recursos especializados na atención e xerando espazos para a sensibilización comunitaria. Co obxectivo de afianzar o traballo das redes realizarase un intercambio cos seus iguais do Municipio de San Pedro Macorís, coas que ACPP/AGARESO/IDAC traballan con financiamento da Xunta en 2021.

Ademais vanse a xerar grupos de axuda mutua no que 125 mulleres dos barrios, en condición de vítimas ou sobrevivientes de VBG, inicien procesos de sanación e sirvan de referencia a outras na súa mesma situación. En paralelo a este proceso, conformaranse dúas Redes de Masculinidad Responsable nas que se impliquen homes comprometidos coa transformación de patróns que xeran desigualdade.

Mellorar a resposta comunitaria dos servizos vinculados á atención, prevención e sanción da violencia contra mulleres, nenas e colectivos vulnerables. Este eixo tamén incluirá a realización dun mapa diagnóstico de espazos non seguros en Haina, desde o que facilitar a análise da VBG no territorio e que comprometa ás autoridades locais á mitigación de riscos. Con isto ambos os municipios contarán co produto, porque na fase I de elaborou o de Haina.

Aumentar o coñecemento e compromiso social para reducir a impunidade ante a VBG e a vulneración de dereitos das mulleres desde un enfoque interseccional. Porase en marcha un Observatorio provincial de DDHH e contra a VBG como un espazo no que converxen unha variedade de organizacións con experiencia na prevención de VBG no territorio. Polo que se refire á sensibilización comunitaria vanse a realizar dúas campañas de prevención da VBG. Para finalizar este eixo, realizaranse senllos Seminarios municipais de prevención da VBG, concibidos como espazos de intercambio entre titulares de obrigacións e responsabilidades.

Desenvolver mecanismos de concienciación e prevención contra as violencias para as novas xeracións, a través da promoción de comunidades educativas “exemplares” do distrito 04-02 de San Cristóbal Norte. A primeira actividade desta estratexia contempla un proceso de desenvolvemento de capacidades dirixido a formadores e formadoras para a implementación da “Guía de Educación Psicoemocional para as familias”. En segundo lugar, prevense a conformación de cinco novos Clubs de Nenas ou Clubs STEM en cinco novos centros educativos para continuar sumando máis liderados xuvenís de nenas nestes espazos de motivación e aprendizaxe. Continuaranse impulsando as formacións escolares sobre prevención da VBG e discriminación por motivos de xénero, co alumnado de 5to e 6to de secundaria que posteriormente, replicará os coñecementos aprendidos mediante charlas de pares a alumnado de primaria. E por último levará a cabo un plan de sensibilización a pais, nais e titores/as que integran as APMAEs despois da pilotaxe da I Fase que arroxou resultados moi positivos entre as familias.

Promover a difusión e acceso á información relevante para a axenda dos dereitos das mulleres, en especial a saúde sexual e reprodutiva. No marco da Fase I creouse a documental Garantía de Vida sobre a loita das mulleres e das organizacións feministas polo dereito á saúde sexual e reprodutiva en República Dominicana. O audiovisual tivo un alto impacto polo que se van a promover espazos de formación a formadoras para guiar a súa proxección en diferentes comunidades de República Dominicana. Ademais, en conxunto co Foro Feminista Dominicano xeraranse máis documentos audiovisuais que documenten os impactos na vida das dominicanas da negación dos seus dereitos sexuais e reprodutivos. Farase no marco da campaña Tres Causales, apoiada na Fase I. Por último, vaise a realizar un proceso de formación en produción de podcast e radio on-line cun grupo de mulleres formado na Fase I e coñecido como Voces Guerreiras e con integrantes do Foro Feminista.

2021: Promover o acceso a un hábitat seguro e sustentable, e mellorar os mecanismos locais de defensa e protección dos DDHH e das mulleres que mitiguen os impactos da COVID-19 nas comunidades de Cubana, La Balsa e Olivares, municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Custo: 251.132,64€. Financiador: Xunta de Galicia. Contraparte: IDAC

2020: Mellora dos mecanismos locais e nacionais dirixidos á atención integral e promoción dos DDHH e dereitos das mulleres, nos municipios de San Cristóbal e Haina, Provincia de San Cristóbal, República Dominicana.

Custo: 267.326,03€. Financiador: Xunta de Galicia. Contraparte: IDAC

2019: Mellora das condicións de habitabilidade e dos mecanismos locais de defensa e protección dos DDHH e dereitos das mulleres das comunidades da Cubana, La Balsa e Olivares, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Custo: 238.253,09€. Financiador: Xunta de Galicia. Contraparte. IDAC

2018: Mellora das condicións de habitabilidade e das capacidades comunitarias para previr e mitigar riscos ante desastres e vulneracións dereitos de 1.319 persoas das comunidades da La Balsa, Cubana e Olivares, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Custo: 234.885,44€ Financiador: Xunta de Galicia. Contraparte IDAC.

2017: Mellora das condicións de habitabilidade, de atención á saúde comunitaria e á violencia contra as mulleres, no Batey a Balsa, municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Custo: 178.804,05€. Financiador: Xunta de Galicia.

Share This