Cooperación na República Dominicana

Cooperación na República Dominicana

Ámbito territorial: República Dominicana

Datas: 2017- á actualidade

Persoas beneficiarias: Mozas e mozas en risco de exclusión

Parcerias: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC)

Socio: Asamblea de Cooperación pola Paz

Financiador principal: Xunta de Galicia

Orzamento:

2019: 238.253€

 2018: 234.885 €

2017: 178.804 €

Este proxecto ten tres eixos fundamentais. O primeiro é o de garantir o acceso a unha vivenda digna e saudable, en segundo lugar, fortalecer as capacidades, tanto formativas como de equipamentos, do sistema comunitario dos bateyes La Balsa, Cubana e Olivares en temas de saúde comunitaria, prevención da violencia contras as mulleres e dereitos sexuais e reprodutivos e, en terceiro lugar, promover unha cultura da igualdade e equidade de xénero.

Dentro deste proxecto desenvolvemos obradoiros audiovisuais participativos nos centros educativos, promovemos campañas de comunicación participativas dentro do batey, formamos e xeramos programas de radio comunitaria no Centro Tecnolóxico de Ramón Santana e creamos produtos de comunicación específicos para sensibilizar dentro da República Dominicana. 

AGARESO está a aportar a este gran proxecto a súa especialidade en sensibilización, en traballo coas novas tecnoloxías e medios de comunicación comunitarios enfocados á poboación máis nova. Búscase que as propias comunidades teñan a capacidade e os coñecementos técnicos necesarios para que a poboación poida ter as súas propias canles comunicativas para expresarse, para xerar discursos propios e para denunciar as  problemáticas que lles afectan.
Share This