Dereitos sexuais e reprodutivos en El Salvador

Dereitos sexuais e reprodutivos El Salvador

Ámbito territorial: El Salvador

Data: 2022-2023

Persoas beneficiarias: Mulleres e mozas de comunidades rurais de El Salvador

Parcerías: Aprocsal e Colectiva Feminista

Socios: Asemblea de Cooperación pola Paz

Financiador: Xunta de Galicia

Orzamento: 256.611,04 €

A intervención que comezamos a executar este 2022 é a terceira fase do proxecto Fortalecer os mecanismos de participación cidadá e acceso a servizos públicos de saúde de calidade, especialmente da sexual e reprodutiva, no Municipio de Jiquilisco, Baixo Lempa, O Salvador, financiado nos seus dúas primeiras fases pola Xunta de Galicia, nas convocatorias 2018 e 2020.

Tras a finalización da anterior fase realizouse un proceso de avaliación que nos permitiu sistematizar as leccións aprendidas e identificar aquelas liñas e compoñentes que requirían dun seguimento, de face a expor a presente estratexia, como peche da intervención. O resultado, que se vai a desenvolver, volve expor a idoneidade do consorcio ACPP/AGARESO, xunto á contraparte APROCSAL.

O proxecto, nesta terceira fase, busca consolidar as capacidades de articulación e incidencia comunitaria para o gozo do Dereito Humano á Saúde, incidindo e fortalecendo os mecanismos de participación cidadá para a mellora do acceso e control da uns servizos públicos de saúde, especialmente de saúde sexual e reprodutiva (SSR).

 

A intervención estruturouse ao redor de cinco eixos:

O fortalecemento do movemento social comunitario e municipal, para a co-xestión das políticas públicas de saúde. Dáselle continuidade ao fortalecemento, para a súa consolidación, da Rede de promotoras, quen realizarán un novo proceso formativo, para continuar coa súa especialización. Ademais, e respondendo á identificación, realizarase un proceso formativo con adolescentes e mozos ao redor da incidencia en DDSSyRR, para promover a súa incorporación aos espazos organizativos e de participación en saúde. Ambos os grupos poboacionais fortalecerán aos comités comunitarios e municipais organizados polo dereito á saúde (integrados tamén no Foro Nacional de Saúde) coa súa incorporación, así como as capacidades comunitarias en materia de saúde, con énfase en SSR, mediante a realización de estudos de contraloría social aos servizos de SSR, atencións básicas e a realización de festivais comunitarios.

Apoiarase aos servizos sanitarios públicos de detección e tratamento básico de cancro cérvico-uterino e mama para 600 mulleres das 17 comunidades.

En terceiro lugar, fortaleceranse a Titulares de Responsabilidade (TdR) e Titulares de Obrigacións (TdO), e por tanto aos espazos intersectoriales, en materia do dereito humano á saúde e SSR, con especial incidencia na mocidade. Nese sentido, tamén levará a cabo un proceso formativo, acreditado pola Universidade do Salvador, que permita fortalecer coñecementos e ferramentas en materia de Dereitos Sexuais e Reprodutivos (DDSSyRR) de TdR e TdO, e, ademais, fortalecerase á Departamental do Sur do FNS, como espazo departamental para a organización, participación e incidencia en materia de dereito á saúde e DDSSyRR. Ademais, fomentarase a xeración de espazos para o diálogo e encontro, a través da celebración dun Foro Departamental.

A nivel nacional fortaleceranse as estruturas do FNS para a súa incidencia para o cumprimento do dereito á saúde. Así, reforzaranse as capacidades e ferramentas para a comunicación e incidencia da Rede de comunicadoras/es do FNS, e a Mesa Sectorial de Saúde Sexual e Reprodutiva, a través da actualización do seu plan de traballo. Ambas as estruturas participarán á súa vez no deseño e socialización dunha campaña comunicacional sobre DDSSyRR. A nivel nacional tamén se buscará a xeración de espazos para o diálogo e o encontro, realizándose un Foro Nacional sobre DDSSyRR.

Por último, e sendo que o movemento feminista de Latinoamérica e O Caribe decidiu retomar a celebración do Encontro Feminista de Latinoamérica e Caribe (EFLAC), participarase na organización e execución do 15º EFLAC que terá lugar a mediados de 2023.

 

 

Durante a organización, apoiarase o deseño e execución da estratexia comunicacional do EFLAC, e a creación dun tema de hipo hop sobre DDSSyRR a modo de himno do EFLAC. Previa a esta creación, e como un traballo de xeración dun contexto facilitador, realizaranse tanto ciclos de proxeccións sobre DDSSyRR, como talleres de hip hop con mozos.

Share This