Tras la valla

Tras la valla

Ano: 2019

Duración: 19:32 minutos

País: Marrocos e España

ONGDs: AGARESO e ACPP

Dirección: Antonio Gunfreld
Guión: Verónica Couto e Andrés Vázquez
Dirección de fotografía e edición: Franciso Rodríguez
Producción: Uxía Pérez
Financiaciamento: AEXICOD, Cooperación Extremeña, Junta de Extremadura

Este audiovisual foi realizado polo alumnado do IX Seminario de Xornalismo Social e Cooperación Social como parte da súa viaxe de prácticas.

A través da vivencia persoal da guineana Bari Fatimatah e o marfileño Kone Mohamed, “Tras la valla” pretende reflexar a difícil situación das persoas migrantes que chegan a Marrocos en busca de unha vida mellor. É tamén unha crítica ás políticas migratorias, que se endureceron nos últimos anos para intentar frenar a chegada de inmigrantes a Europa, sen ningún resultado. Son moi poucas as organizacións que traballan en terreo para garantir que estas persoas teñan garantidos os dereitos básicos.

Share This