Mulleres organizadas contra a cultura de violencia en RD

Mulleres organizadas contra a cultura de violencia en RD

Ámbito territorial: República Dominicana

Data: De agosto de 2023 a agosto de 2024

Persoas beneficiarias: mulleres e mozas

Socia local: Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

Financiador: Cooperación Galega, Xunta de Galicia

Presupuesto: Subvención185.000€


Título: Mellora das capacidades, as ferramentas e as alianzas estratéxicas das mulleres dominicanas organizadas para contrarrestar a cultura de violencia sexual no ámbito educativo, comunitario, político e mediático de RD

ACRÓNIMO: MULLERES ORGANIZADAS CONTRA A CULTURA DE VIOLENCIA

Esta proposta é un proxecto de incidencia política e social que ten como principal obxectivo contrarrestar a cultura de violencia contra a muller que existe en República Dominicana, con especial énfase na violencia sexual, para iso promoveremos cambios no ámbito educativo, no comunitario, no político e no mediático.

Para contribuír a este obxectivo asociámonos dúas organizacións con ampla experiencia de traballo en incidencia, comunicación transformadora, metodoloxías de participación e enfoque de xénero. Os catro eixos nos que imos traballar responden as necesidades de obter o obxectivo, pero tamén á propia experiencia acumulada no catro niveles por Agareso e CIPAF xa que o 80% da execución será levado a cabo de forma directa por persoal de ambas as organizacións.

Eixo educativo. Aproveitando a oportunidade que nos ofrece o convenio estable de colaboración entre o Ministerio de Educación e o CIPAF para o fortalecemento dos 120 Clubs STEM para nenas e adolescentes, apostamos por introducir metodoloxías innovadoras de educomunicación que traballen ao mesmo tempo a reflexión do alumnado e profesorado sobre a cultura de violencia de xénero, e a xeración de materiais propios de incidencia para difundir entre os seus iguais. Para iso traballarase a dous niveis, co profesorado na capacitación e a coordinación de accións para todos os clubs, e co alumnado na formación práctica e teórica en disciplinas como a fotográfica, o ciberactivismo, o audiovisual e o podcasting. O proceso finalizará coa sistematización de todos os contidos, a súa posta a disposición no sistema educativo dominicano e a promoción de canles propias de comunicación para os clubs. As capacidades quedarán instaladas para que o profesorado siga achegando esforzos para contrarrestar a cultura de violencia contra as mulleres a través do sistema educativo, con especial énfase nas problemáticas que afectan ás adolescentes: unións temperás, embarazos non desexados, abusos sexuais e a deserción escolar.

Eixo comunitario. A Confederación Nacional de Mulleres Campesiñas (Conamuca) aglutina a un gran número organizacións de mulleres de diferentes niveis e procedencias de toda RD, pero ten a súa base de operacións na provincia de San Cristóbal. Con elas sumaremos esforzos a tres niveles: promovendo a substitución xeracional dos liderados de Conamuca formando a un grupo de 25 mulleres novas, seleccionadas polas diferentes entidades que integran a confederación, para ser as futuras lideresas do movemento; reforzando a estrutura técnica da confederación coa formación en estratexias de incidencia de 20 técnicas, e promovendo a participación política e comunitaria da base social da confederación a través da formación de 180 mulleres de 3 comunidades. A temática que se abordará en todas as capacitacións será as manifestacións de violencia contra as mulleres nas zonas rurais e como combatelas desde o traballo comunitario. Sumaremos unha pequena proposta de campaña de comunicación participativa sobre o tema para ir instalando o debate entre o resto de poboación das comunidades na que participarán 30 mulleres.

Eixo político. Tendo en conta o marco das eleccións xerais de maio de 2024 promoverase unha investigación social sobre a violencia sexual, que dea luz sobre a situación pandémica desta problemática en todos os niveis sociais e socioeconómicos, que derivará nunha estratexia de incidencia política con 15 candidatas ás eleccións, 25 titulares de responsabilidades e obrigacións e 170 estudantes das disciplinas destinadas a achegar solucións a este tema. O obxectivo é situar o debate público e político ao redor da necesidade de tomar medidas normativas para reducir a cultura de violencia sexual. A idea é que todos os Titulares de Obrigacións e Titulares de Responsabilidades cos que se traballe de forma directa abran a brecha nas institucións das que forman parte para instalar o debate e poder promover nunha segunda fase de proxecto os cambios normativos.

Eixo mediático. Para abordar a cultura de violencia contra as mulleres é imprescindible ter en conta o papel fundamental que xogan os medios de comunicación na súa perpetuación ou mesmo na súa expansión. O obxectivo é darlle a volta ao seu papel e que pasen a ser aliados. Para iso traballarase a catro niveles: en xeración de coñecemento coa realización dunha investigación de presenza de enfoques machistas nos medios, en instalación de capacidades coa formación a 20 alumnos/as de comunicación para promover cambios no propio enfoque curricular das universidades e a 20 xornalistas en activo para que melloren a súa capacidade de informar do tema. A isto engadiremos a xeración de redes e sinerxías entre as e as comunicadoras/é en activo para colaborar co movemento feminista e a promoción de contido específico con perspectiva de xénero, que será posto en valor a través do primeiro premio de xornalismo con enfoque de xénero de RD

Neste proxecto faise unha aposta específica por traballar con colectivos multiplicadores por iso pomos especial énfase no cualitativo e non no cuantitativo á hora de seleccionar ás e aos beneficiarios, ao mesmo tempo que apostamos por reforzar as sinerxías, as estruturas organizativas e as estratexias de movemento feminista dominicano para que poida seguir crecendo en capacidade de influencia no país.

Así como se vaia desenvolvendo o proxecto, iremos subindo todos os resultados e documentación nas seguintes ligazóns, xa que temos unha política de libre acceso a toda a información xerada nos proxectos. Canto máis se difunda, máis se empregue, máis útil será o traballo de todas nós:

Share This