O marisqueo é unha actividade feminizada e precaria, cuxas consecuencias na saúde de quen a practica son descoñecidas. O tabú que rodea a vida sexual e reprodutiva das mulleres, en xeral, e das traballadoras o mangleiral, en particular, dificulta aínda máis o seu estudo. Esta reportaxe realizada pola Radio TV comunitaria Izcanal pretende botar algo de luz sobre este aspecto, así como contribuír á mellora da saúde sexual e reprodutiva das curileras, dentro do proxecto desenvolvido por APROCSAL, ACPP e AGARESO en El Salvador.