A comunicación para o desenvolvemento en imaxes

A comunicación para o desenvolvemento en imaxes

Autor: Pelu Vidal

Obxectivo: Sensibilización sobre realidades do Sur

Fotografías: 35 lonas listas para ser colgadas

Todas as fotografías responden aos principios da cooperación e o xornalismo internacional, tendo en conta que a comunicación social é o principal obxectivo de Agareso, sendo respectuosos coa difusión deste tipo de imaxes.

A exposición “A Comunicación para o desenvolvemento” consiste nun percorrido fotográfico polos proxectos e experiencias da ONGD Agareso, dando a coñecer as accións que se levan a cabo dende a nosa organización, pero tamén a profesionalidade dos nosos colaboradores e voluntarios como comunicadores visuais, dada a calidade fotográfica dos contidos.
Share This