Uxía Pérez

FollowFollow Xornalista especializada en deseño gráfico e de entornos dixitais, Uxía Pérez tenta explorar os diferentes camiños que ofrece a comunicación. Deste xeito, na súa traxectoria profesional experimentou o xornalismo de prensa impresa, participou en proxectos...

Verónica Couto

FollowFollow Graduada en comunicación audiovisual, cun posgrao en Información Radiofónica e un máster en Consultoría e Comunicación Política, Verónica Couto iniciou a súa andadura profesional como locutora nun magazín radiofónico diario. Dirixiu e coordinou o programa...

Émerson Díaz

Fotógrafo freelance de orixe guatemalteca. Establécese en Galicia hai cinco anos e especialízase na fotografía cultural e musical, aportando unha mirada diferente e coidada ao panorama nacional. Despois dos seus estudos de xornalismo, traballou durante máis de 10 anos...

Lucía Rodríguez Peña

FollowFollow Graduada en xornalismo e cun máster en radio e televisión, nos últimos 15 anos Lucía Rodríguez Peña traballou en diferentes medios de comunicación locais, rexionais e nacionais, sempre con información de actualidade. De volta a Galicia tras un salto a...

Pablo Santiago

Follow Técnico en Realización de Audiovisuais, técnico en Imaxe, graduado en Comunicación, técnico en Xestión de Proxectos para o Desenvolvemento e mestrado en Xornalismo e Comunicación. Pablo Santiago traballou como reporteiro gráfico na TVG e en diversos medios...

Émerson Díaz

Fotógrafo freelance de origen guatemalteca. Se establece en Galicia hace cinco años y se especializa en la fotografía cultural y musical, aportando una mirada diferente y cuidada el panorama nacional. Después de sus estudios de periodismo, trabajó durante más de 10...