Comunicando Comunidades

Agareso realizou non 2014 o proxecto Comunicando Comunidades, financiado polo Fondo Galego de Cooperación, para previr e reducir a vulnerabilidade perante o risco de inundacións en comunidades e centros escolares dos municipios de Tecoluca e Zacatecoluca (El Salvador)...