Dereitos sexuais e reprodutivos en Dominicana

 Ámbito territorial: República Dominicana

Datas: 2021-2022

Persoas beneficiarias: Mozas e mozas en risco de exclusión e mulleres

Parcerias: Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) e CIPAF

Socio: Asamblea de Cooperación pola Paz

Financiador principal: Xunta de Galicia

Orzamento251.132,64€.

 

Esta intervención forma parte dunha estratexia integral máis ampla executada no Concello de Ramón Santana, na provincia de San Pedro de Macorís (República Dominicana) a través do Plan Estratéxico Municipal (PEM) desenvolvido desde o ano 2011 polo IDAC e ACPP, á que se incorpora a abordaxe dos impactos xerados pola COVID no municipio. Este proxecto desenvolverase en 3 bateyes do municipio, A Balsa, Cubana e Olivares, onde viven 1.316 persoas. 

Os obxectivos cumpridos a través deste proxecto foron mellorar as condicións de habitabilidade básica mediante a erradicación dos barracóns e vivendas precarias e a construción de tres bloques de vivendas con enfoque de xénero no batey Cubana e reforzar as capacidades comunitarias nos 3 bateyes para a defensa e protección dos dereitos dos seus habitantes, con especial atención á saúde sexual e reprodutiva de mulleres e nenas, á prevención de contaxios por COVID-19 e ao tratamento dos efectos psicosociais e psicoemocionais que está a provocar a pandemia. E fortalecéronse as capacidades de actores crave, a dotación de ferramentas e a sensibilización social sobre cuestións vinculadas á xestión social do hábitat, o dereito á vivenda e a atención a emerxencias psicolóxicas.

 

Os 4 eixos fundamentais de actuación foron:

Dereito á vivenda digna e segura garantido para 31 persoas a través da construción e entrega de dous bloques de dúas vivendas. Paralelamente, se implementó unha campaña de incidencia dirixida a motivar ás autoridades municipais para a adopción de políticas sociais do hábitat e a introdución da perspectiva de xénero nas políticas de ordenamento territorial e urbanismo inclusivo e a elaboración dun diagnóstico participativo sobre espazos públicos amigables co medio. Por último, construíuse un espazo de convivencia interxeracional como acción exemplificante de propostas que cambien a conformación urbanística dos bateyes.

Resiliencia comunitaria ante vulneración de Dereitos Humanos e fortalecemento da protección comunitaria dos bateyes da Balsa, Cubana e Oliveirais para facer fronte ás consecuencias psicosociais e psicoemocionais da pandemia de COVID-19. Dotouse aos Fogares Comunitarios de Saúde do tres bateyes con material sanitario básico para tratamento de necesidades detectadas e para prevención de contaxios por COVID-19 e distribuíuse con 293 kits de protección familiar e 450 kits de dignidade para mulleres e nenas.

Redución dos niveis de desigualdade de xénero e violencia contra as mulleres, para promover unha cultura da igualdade e equidade de xénero. As integrantes da Rede de Promotoras de DDHH, creada na intervención financiada pola Xunta de Galicia en 2019, recibiu formación sobre identificación de dereitos e vulneración de casos de violacións de Dereitos Humanos e dereitos da muller. Tamén se organizou unha formación de formadores en novas masculinidades, seguindo tamén a liña de traballo iniciada en proxectos anteriores con homes que xa participaron en accións anteriores co IDAC. Abordáronse de forma ampla os dereitos sexuais e reprodutivos a través das proxeccións da documental Garantía de Vida. A loita pola despenalización do aborto en RD e  a elaboración dunha guía de traballo sobre un documental, elaborado con financiamento da Xunta en 2020, que se proxectará en diversas localizacións do país e da implementación dunha campaña de sensibilización sobre a despenalización da interrupción voluntaria do embarazo. Para contribuír aos procesos de empoderamiento das organizacións feministas no país, realizouse unha formación en comunicación participativa para o Foro Feminista, co obxectivo de reforzar as capacidades de incidencia e visibilización do colectivo e as súas reivindicacións.

Garantir o coñecemento dos colectivos con capacidade de transformación social das ferramentas de comunicación e o seu uso para a defensa dos dereitos humanos. AGARESO, achegou á intervención un enfoque de comunicación para o desenvolvemento que entende o acceso á comunicación como un dereito humano básico e unha ferramenta para favorecer o empoderamiento das comunidades. Neste sentido, creouse un centro de produción de comunicación comunitaria situado no batey A Balsa e dotado dos elementos necesarios para polo en marcha. Formouse a 15 mulleres promotoras comunitarias e profesoras, que estaba prevista xa na fase anterior desta intervención e que non puido realizarse debido á situación da pandemia. Para completar este eixo, capacitouse a un grupo de mozos do tres bateyes en activismo audiovisual para a creación da súa propia plataforma de difusión. Ademais da parte formativa, en todas as actividades xeráronse materiais específicos para a súa difusión como pílulas audiovisuais e cuñas e programas de radio que puxeron en valor e visibilizan o papel das lideresas comunitarias.

Avaliación Externa

 

 

Share This