Traballo en rede

Trabajo en red

Desde o seu nacemento, Agareso é unha organización con vocación de traballo en rede. Por iso é polo que nestes 15 anos tecéronse numerosas alianzas coas máis variadas entidades na loita contra a exclusión e na defensa dos dereitos humanos.

A forma de traballo de AGARESO fundaméntase no emprego metodoloxías educomunicativas que non só incentivan a análise sobre os contidos mediáticos, senón que permiten pasar á acción construíndo un discurso propio. Cobra así o seu máximo sentido a perspectiva da comunicación para o desenvolvemento, que empodera ás poboacións cuxa voz adoita quedar solapada para lanzar as súas mensaxes apropiándose das novas tecnoloxías, á vez que visibiliza esas outras realidades.

 Para AGARESO resulta fundamental o traballo en rede con outras ONGD e institucións, fomentando a coordinación entre os actores. Por iso está integrada nas seguintes redes, nas que participa de forma activa:

 Coordinadora Galega de ONGD. Cun cargo na Xunta Directiva e con representación na Comisión de Incidencia e na de Educación para o Desenvolvemento.

  • Integra desde este 2021 a Rede Galega contra a Pobreza (EAPN)
  • Consello de Acción de Cooperación Municipal de Santiago de Compostela. Agareso forma parte dás entidades con representación dentro do Consello, creado grazas ao traballo de incidencia dá CGONGD.
  • Neste 2022 fixémonos socias de Civicus, unha rede internacional que busca promover a reflexión sobre o papel da sociedade civil na consecución de sociedades máis xustas e a defensa dos dereitos humanos e a democracia.

 AGARESO comezou no 2020 o seu terceiro proxecto aprobado pola obra Social da Caixa en consorcio con Igaxes, o que lle permitiu abrir unha liña de traballo estable con organizacións de intervención social, non exclusivamente de cooperación. Así incorporamos ao traballo en Educomunicación a entidades sociais como Arraianas e Sen Valos, especializadas en atención a persoas migrantes e refuxiadas.

Á marxe do traballo en redes, e a novidade que supón o consorcio con entidades do Terceiro Sector de Galicia, AGARESO afianzou traballo conxunto coas organizacións que integran o Proxecto Ou Mundo que Queremos (Solidariedade Internacional de Galicia e ACPP) desde fai xa 10 anos e seguiu colaborando de forma puntual con outras entidades como Arquitectura sen Fronteiras, Ensexerías sen Fronteiras ou Amigas da Terra en reforzo das súas campañas de incidencia e elaboración de materiais comunicativos.

O Seminario de Comunicación Social impulsado na USC tamén permite a ampliar  o ámbito de sinerxías con outros profesionais, tanto do eido da comunicación como do social, e seguimos sumando colaboradores/as todos os anos. No 2021 e 2022 ampliamos a colaboración coas universidades a través dun proxecto de investigación coa UDC, coas formacións impartidas tanto na Universidade de Vigo como na Coruña no proxecto EpDLab e a transferencia de metodoloxías que realizamos no proxecto Xeración Contrainfo coas facultades de educación. 

O noso traballo coas Asociacións de Nais e Pais de Galicia tamén está dando os seus froitos coa realización de proxectos conxunto para mellorar a igualdade nos centros por segundo ano consecutivo. No eido educativo ten gran peso os acordos que temos co Centro Autónomo de Formación e Innovación para o profesorado (CAFI) co que levamos xa 4 anos colaborando.

Xunta de Galicia
Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento
Asamblea de Cooperación por la Paz
Share This