Xornadas

Documentais

O intercambio de experiencias e a facilitación de contornas de debate é un punto fundamental nas tarefas diarias das ONGD’s como axentes de cambio social.

A sensibilización a través de espazos de reflexión permite o nacemento dun diálogo entre organizacións e cidadanía, o cal repercute nun enriquecemento recíproco.

Por estas razón, Agareso ten participado activamente en diferentes encontros e xornadas ou se ten encargou de organizar, ou simplemente impulsar, a realización das mesmas.

Share This