Sensibilización

Sensibilización

A sensibilización é unha parte fundamental do traballo das ONGD`s, no senso de que combina por unha banda o achegamento dos cidadáns e doantes ás realidades do Sur, e doutra banda, convértese nun instrumento para a rendición de contas e transparencia acerca dos traballos desenvolvidas polas organizacións.

A sensibilización achega á cidadanía diferentes realidades e contextos de traballo, ofrece coñecemento e axuda á construción dun pensamento crítico e consecuente para aqueles interesados no campo da cooperación ao desenvolvemento, pero tamén a aqueles que o descoñecen.

Máis aló dunha función meramente didáctica contribúe a un coñecemento máis fiel de diferentes realidades a través dos ollos das persoas que están en contacto con elas e axuda a reducir os prexuízos e ideas preconcibidas doutras sociedades.

Para unha ONG como Agareso, enfocada á comunicación, a sensibilización é a principal forma de difusión, abarcando por unha banda os nosos propios materiais e exposicións, pero por outro colaborando con diversas organizacións na xeración do seu propio material de sensibilización.

De forma indirecta, a terceira parte do noso traballo de sensibilización atópase nos proxectos de Educación para o Desenvolvemento que levamos a cabo desde hai varios anos. Estes poden consultarse no apartado de proxectos.

Share This