Quen somos

Quen somos

A Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO) é unha organización sen ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionais do mundo da comunicación en Galicia que están comprometidos coa producción, realización e difusión de proxectos de cooperación e solidariedade, con especial dedicación o desarrollo de accions sociais que estén promovidas dende a Comunidade Autónoma galega, tratando de xerar unha muda cara a unha sociedade máis inclusiva e xusta.

Creada no mes de maio de 2008 coa apertura da primeira corresponsalía, en Pontevedra, AGARESO é unha asociación totalmente apolítica e laica, como único vínculo entre seus integrantes o traballo a prol da solidariedade e cooperación cos colectivos máis desfavorecidos, tentando promover, concienciar e sensibilizar a sociedade dunha realidade próxima e frecuentemente silenciada nos grandes medios de comunicación. Para elo, AGARESO non pretende xerar accions aisladas, senon dar continuidade a todos e cada un dos seus proxectos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Xunta Directiva

Presidente e tesoreiro

Juan de Sola Vollbrecht

Vicepresidenta

Rocío Cadahía

Secretario

Luis Pardo

Vogal

Óscar Vázquez

Vogal

Roi Palmás Cora

Vogal

Antonio Grunfeld

Dirección Técnica

Coordinacións

Lorena Seijo

Técnica de proxectos

Susana Maceiras

Técnica de EpD

Carmen Novas

Tecnico de EpD

Roi Guitián

Obxectivos

O principal obxectivo de AGARESO e empregar as ferramentas de comunicación para conseguir a transformación social, principalmente a través de proxectos de Cooperación Internacional, Educación para o Desenvolvemento e Acción Social. Estamos convencidas e convencidos de que a comunicación é unha disciplina imprescindible para conseguir a reflexión social, o empoderamento, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento dos pobos.

Ademais, esta asociación persigue potenciar a educación, formación e reciclaxe do profesional da comunicación no tratamento e elaboración de informacións de carácter social, e ampliar a súa conciencia na abordaxe diaria da información destas temáticas, independentemente do medio no que se traballe, aplicando inflexibles códigos éticos e regulamentos específicos neste marco.

Ámbito de difusión

O principal espazo de promoción e difusión co que contará AGARESO para a publicación de artigos, entrevistas e reportaxes, así como o material gráfico e audiovisual que integre cada un dos proxectos que se aborden desde a asociación, incorporaranse a unha ampla plataforma dixital en internet, sen prexuízo de que algunhas destas iniciativas poidan ter unha difusión maior a través de outras canles.

Para iso, todo traballo realizado sexa cal sexa o xénero xornalístico, realizarase sen ánimo de lucro, xa sexa en concepto dos servizos prestados ou administración do material elaborado. A propiedade intelectual do mesmo permanecerá en todo momento en poder do autor ou autores, pero reservándose a asociación o seu uso e xestión nos medios, así como actividades que os seus membros consideren oportunos.

É obrigado que toda produción que se elabore para incorporar aos contidos da plataforma dixital e outras formas de difusión, teñan que cumprir rigorosamente co decálogo, manual de estilo e código ético da asociación, para asegurar o tratamento adecuado de calquera temática do ámbito social.

Actividades e proxectos

AGARESO tenta impulsar a conciencia solidaria da sociedade galega mediante unha interactividade constante a través de conferencias, exposicións, publicacións, cursos ou calquera tipo de evento socio-cultural que permita achegar a opinión pública os proxectos solidarios ou de cooperación e desenvolvemento realizados tanto en Galicia como en outra parte do mundo.

Coa súa labor xornalística, AGARESO pretende servir de amplificador social ó arduo e continuado traballo que en materia de cooperación e desenvolvemento, levan realizado desde fai anos asociacións ou colectivos con demostrado prestixio e dedicación. Ademais, mediante a súa actividade procura xerar vínculos e alianzas con outras organizacións de similares características, independentemente da súa estrutura, co obxectivo de crear reciprocidade á hora de deseñar novos proxectos, compartir experiencias e aunar esforzos.