Proxectos

Proxectos

Agareso é unha ONGD integrada por profesionais do mundo da comunicación comprometidas/os coa realización e difusión de proxectos de cooperación e acción social. Agareso aposta pola comunicación como motor de desenvolvemento e cambio social, tanto a través de actividades educomunicativas para que as comunidades máis desfavorecidas potencien o seu propio discurso como visibilizando iniciativas solidarias ou elaborando informacións para denunciar inxustizas e concienciar fronte as desigualdades. O traballo en rede é un dos seus sinais de identidade, en Galicia e nos países do Sur.

Os nosos proxectos son reflexo desta filosofía de traballo e desta apertura á colaboración con outras organización.

Share This