“Un reporteiro comprometido é algo máis

que unha imaxe ou un millar de palabras.

É un enviado especial a unha sociedade

do futuro aliada coa esperanza”

Actualidade

Comezamos nun novo país: República Dominicana

Este setembro foi un gran mes, no que a boas novas se refire. O 1 de setembro saíu a esperada resolución da Xunta de Galicia de proxectos de Cooperación no Exterior e Agareso, asociada con ACPP Galicia, obtivo financiación para dous proxectos. Polo tanto, seguiremos...

read more

Encontro coas voces do activismo marroquí

Por Sofía Caamaño, Pablo Santiago, Laura Pertierra y Pablo Romero (Reportaxe realizada polo alumnado do VI Seminario de Xornalismo Social e Cooperación que obtivo como premio o seu traballo unha viaxe para coñecer a realidade marroquí coas ONGD Agareso e ACPP) Eran as...

read more