“Un reporteiro comprometido é algo máis

que unha imaxe ou un millar de palabras.

É un enviado especial a unha sociedade

do futuro aliada coa esperanza”

Actualidade